Økonomi og politik

 • Hvem skal bestemme verdenshandlen?

  Hvem skal bestemme verdenshandlen? Kun elektronisk

  ​Moderne handelsaftaler – muligheder og konsekvenser for miljø og klima, arbejdstagere, forbrugere og demokrati. Med dette hæfte ønsker vi at bidrage til en principiel debat om moderne handelsaftaler og EU’s handelspolitik.
  Effekterne af de kommende handelsaftaler er der af gode grunde ingen, der med sikkerhed kan sige noget om, før de er indgået og sat i værk. Derfor handler debatten i høj grad om, hvordan vi skal forholde os til potentielle risici, og hvilke hensyn vi skal lade tvivlen komme til gode
  .Det amerikanske præsidentvalg har skabt stor usikkerhed om det videre forløb for de aftaler, USA har forhandlet og indgået de seneste år. Selvom USA ophæver eller kræver genforhandling af aktuelle aftaler, vil frihandel dog fortsat være et område, vi skal tage stilling til i mange år frem. 

  Download Hvem skal bestemme verdenshandlen? >>

  Redaktør: Peter Riddersborg
  Udgivet af: Det Økologiske Råd og DEO, november 2016
  Hæfte, 16 sider

  Udgivet med støtte fra Europa-Nævnet
   

   

   

 • Visionær og bæredygtig beskatning

  Visionær og bæredygtig beskatning Kun elektronisk

  Visionær og bæredygtig beskatning giver Det Økologiske Råd anbefaliner vedrørende skatter og afgifter. Hæftet indeholder nogle konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med grønne afgifter i Danmark for dermed at give incitament til noget og undgå andet.

  I en situation med behov for flere arbejdspladser skal skat på arbejde sættes ned, fordi det øger tilskyndelsen til at ansætte og arbejde. Og i en situation, hvor der er store klima- og miljøudfordringer samt overforbrug af verdens ressourcer, skal energi- og miljøafgifter sættes op, fordi det giver en tilskyndelse til at bruge energien mere effektivt og at skrue ned for miljøskadelige udledninger og adfærd. 

  Udgivet af Det Økologiske Råd, 2015, Hæfte 28 sider

  Download/læs hæftet: Visionær og bæredygtig beskatning >>

 • Ny strategi for vækst

  Ny strategi for vækst Kun til download

  - Danmark, EU 2020 strategien og de sociale 2020 mål.

  Pjece om kvalitativ vækst i EU-landene – kan jobskabelse forenes med øget bæredygtighed?
  På en konference 5. november 2014 i Europa-Huset, København, gav fem organisationer, der alle er medlemmer af Regeringens Kontaktudvalg for EU 2020 Strategien, hver deres bud på nye strategier for vækst.
  Resultaterne skal bruges. For at fremme dette, har vi samlet oplæggene i denne pjece.

  Udgivet af: EU 2020 Alliancen (Det Økologiske Råd og 4 andre organisationer), februar 2015, hæfte 32 sider.

  Læs/download Ny strategi for vækst >>

 • Grøn jobskabelse

  Grøn jobskabelse Kun elektronisk

  – en win-win strategi

  Der er meget store muligheder for jobskabelse via grønne omlægninger. Hæftet her har fokus på skabelsen af job ved en grøn omstilling i relation til energibesparelser i bygninger, vindmøller, elbiler, cykling samt kloakering og vand i byen. Den grønne omstilling kommer dog ikke af sig selv - det kræver anvendelse af effektive virkemidler. Der er opstillet konkrete forslag som f.eks. grønne afgifter, tilskud eller afgiftsfritagelser – forslag som tilskynder til grøn omstilling og vækst i en økonomisk krisetid og bl.a. kan indgå i en grøn skattereform. Disse kan bruges aktivt i undervisningen for at konkretisere brugen af økonomiske virkemidler i praksis og fremme studerendes forudsætninger for at deltage i samfundsdebatten. Hæftet henvender sig til gymnasieelever i 3.g i samfundsfag og geografi eller til tværfaglige studieretningsopgaver – og – projekter. Det kan også anvendes til elever i 2.g og på HF, som har gennemgået en almen introduktion til økonomi. I slutningen af hvert kapitel er der elevspørgsmål, som kan bruges som oplæg til en diskussion.

  Af Anne-Mette Wehmüller
  Det Økologiske Råd, maj 2012, Hæfte, 48 sider

  Læs/download Grøn Jobskabelse (3,8 MB)
   

 • Økonomi og Miljø hænger sammen!

  Økonomi og Miljø hænger sammen! Kun elektronisk

  Undervisningshæftet ”Økonomi og Miljø hænger sammen” er rettet mod samfundsfagselever i 2.-3.g i gymnasieskolen men henvender sig også til andre, som er interesseret i samspillet mellem økonomi og miljø.

  Forfattere: Anne-Mette Wehmüller og Asbjørn Wejdling
  Det Økologiske Råd, marts 2010, hæfte

  Læs/download: Miljø og Økonomi hænger sammen! (3,35 MB)

 • Grønne job

  Grønne job Kun elektronisk

  Grønne job - eksempler på energi- og klimainitiativer, der giver beskæftigelse.
  22 eksempler på grønne initiativer, som tilsammen kan give 50.000 jobs pr. år i en årrække.

  Forfattere: Jeppe Juul, Trine Bang Hansen, Vibeke Ærøe Hansen og Christian Ege
  Udgivelse: 3F og Det Økologiske Råd, september 2009. 60 sider.

  Læs/download: Groenne Jobs (1.73 MB)

 • Regeringens grønne hulhed

  Regeringens grønne hulhed Kun elektronisk

  Regeringens grønne hulhed - evaluering af regeringens initiativer november 08 - maj 09.

  Forfatter: Christian Ege, Kåre Press m.fl.
  Det Økologiske Råd, 2009, 20 sider.

  Læs/Download: Regeringens Groenne Hulhed (3.85 MB)

 • Grønne fodaftryk på skattereformen

  Grønne fodaftryk på skattereformen Kun elektronisk

  Konkret forslag til skattereform, som flytter 19 mia. kr fra skat på indkomst til skat på ressourcer og forurening.

  Forfattere: Anne-Mette Wehmüller, Eline Crossland og Christian Ege.
  Det Økologiske Råd, Februar 2009, 71 sider.
  Bilagsrapport af EA-Energianalyse.

  Læs/download: Groen Skatterapport (5.64 MB)

  Læs/download: resumé Groenskat Flyer (338.16 kB)

 • Indførelse af en grøn ejendomsskattebetaling

  Kun elektronisk

  Et forslag til politisk beslutning om omlægning af ejendomsskattebetalingen, så den udover den offentlige ejendomsvurdering også afhænger af ejendommens energimærke, gradueret efter opførelsesår.
  Formålet med notatet er at beskrive fordelene ved at gøre ejendomsværdibeskatningen grønnere og redegøre for, hvorledes det er muligt at anvende et økonomisk virkemiddel i form af gradueret betaling af ejendomsbeskatning til at skabe større tilskyndelse til energiforbedring af bygninger. Der gradueres i forhold til bygningens værdi ved den offentlige vurdering og det tildelte energimærke.

  Af Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, august 2007, Notat, 9 sider

  Læs/Download: Indførelse af en grøn ejendomsskattebetaling

 • Afgiftsreform og energibesparelser

  Afgiftsreform og energibesparelser Kun elektronisk

  Afgiftsreform og energibesparelser – Bedre udnyttelse af afgiftsinstrumentet.

  Hvis de danske forbrugere skal tænke mere i miljø skal indkomstskatten ned, de grønne afgifter skal sikre, at de bedste produkter også er de billigste, og det offentlige skal have konkrete mål for de grønne indkøb. Dette hæfte ser på, hvordan vi kan udnytte økonomiske virkemidler bedre til miljøets fordel.

  Forfatter: Johan Nielsen
  Det Økologiske Råd, maj 2006, Hæfte 40 sider

  Læs/Download: Afgiftsreform og energibesparelser
   

 • Miljø, energi og beskæftigelse - Hovedrapport

  Miljø, energi og beskæftigelse - Hovedrapport Kun elektronisk

  Rapport udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F i samarbejde med Det Økologiske Råd. Rapporten påviser at der med udgangspunkt i forbedringer af miljøet, i dag stadig er store muligheder for at fastholde og også skabe nye arbejdspladser.

  Projektledelse: Jesper Lund-Larsen, 3F
  Udarbejdet af: Christian Ege, Morten Pindstrup, Peter Koudahl, og Vilhálmur Nielsen fra Det Økologiske Råd, samt Martin Windelin fra AErådet.
  Fagligt Fælles Forbund 3F, oktober 2005, Hæfte, 60 sider

  Læs/Download: Miljø, energi og beskæftigelse - Hovedrapport

 • Miljø, energi og beskæftigelse - Energi og trafik

  Miljø, energi og beskæftigelse - Energi og trafik Kun elektronisk

  Rapport er 1 af 4 baggrundsrapporter i forbindelse med projektet “Miljø, energi og beskæftigelse” som Fagligt Fælles Forbund har igangsat i samarbejde med Det Økologiske Råd.

  Projektledelse: Jesper Lund-Larsen, 3F
  Udarbejdet af: Christian Ege, Morten Pindstrup, Peter Koudahl, og Vilhálmur Nielsen fra Det Økologisk Råd, samt Martin Windelin fra AErådet.
  Fagligt Fælles Forbund 3F, oktober 2005, Hæfte, 64 sider

  Læs/Download: Miljø, energi og beskæftigelse - Energi og trafik

 • Miljø, energi og beskæftigelse - Jord affald og renere teknologi

  Miljø, energi og beskæftigelse - Jord affald og renere teknologi Kun elektronisk

  Rapport er 1 af 4 baggrundsrapporter i forbindelse med projektet “Miljø, energi og beskæftigelse” som Fagligt Fælles Forbund har igangsat i samarbejde med Det Økologiske Råd.

  Projektledelse: Sidsel Dyekjær, Hans Nielsen, Christian Ege og Peter Koudahl fra Det Økologiske Råd, samt Martin Windelin fra AErådet.
  Fagligt Fælles Forbund 3F, oktober 2005, Hæfte, 52 sider

  Læs/Download: Miljø, energi og beskæftigelse - Jord affald og renere teknologi

 • Miljø, energi og beskæftigelse - Vand og spildevand

  Miljø, energi og beskæftigelse - Vand og spildevand Kun elektronisk

  Rapport er 1 af 4 baggrundsrapporter i forbindelse med projektet “Miljø, energi og beskæftigelse” som Fagligt Fælles Forbund har igangsat i samarbejde med Det Økologiske Råd.

  Projektledelse: Jesper Lund-Larsen, 3F
  Udarbejdet af: Rikke Lethare Nielsen, Sidsel Dyekjær, Hans Nielsen og Peter Koudahl fra Det Økologiske Råd samt Martin Windelin fra AErådet.
  Fagligt Fælles Forbund 3F, oktober 2005, Hæfte, 48 sider

  Læs/Download: Miljø, energi og beskæftigelse - Vand og spildevand

 • Miljø, energi og beskæftigelse - Landbrug og natur

  Miljø, energi og beskæftigelse - Landbrug og natur Kun elektronisk

  Rapport er 1 af 4 baggrundsrapporter i forbindelse med projektet “Miljø, energi og beskæftigelse” som Fagligt Fælles Forbund har igangsat i samarbejde med Det Økologiske Råd.

  Projektledelse: Jesper Lund-Larsen, 3F
  Udarbejdet af:Hans Nielsen og Peter Koudahl fra Det Økologiske Råd, samt Martin Windelin fra AErådet.
  Fagligt Fælles Forbund 3F, oktober 2005, Hæfte, 48 sider

  Læs/Download: Miljø, energi og beskæftigelse - Landbrug og natur

 • Grøn adfærd

  Grøn adfærd Kun elektronisk Fagligt Fælles Forbund, 3F udgiver denne håndbog om Grøn Adfærd, som en opfølgning af forbundets miljøpolitik. Håndbogen er udarbejde i samarbejde med Det Økologiske Råd.

  Projektledelse: Jesper Lund-Larsen
  Udarbejdet af: Hans Nielsen, Søren Dyck-Madsen, Rikke Lethare Nielsen og Christian Ege, Det Økologiske Råd på baggrund af tidligere udgave af Maria Bukhave, Det Økologiske Råd.
  Fagligt Fælles Forbund 3F, September 2005, Håndbog, 104 sider

  Læs/Download: Grøn adfærd
 • Grønne indkøb betaler sig

  Grønne indkøb betaler sig Kun elektronisk

  – For miljøet og pengepungen
  Offentlige grønne indkøb er et vigtigt virkemiddel i arbejdet på at nærme os en mere bæredygtig udvikling. Hæfte giver gode eksempler på kommuner, regioner og statsinstitutioner, som køber grønt ind, samt en oversigt over de værktøjer, der er til rådighed for offentlige indkøbere i forbindelse med grønne indkøb.

  Forfatter: Christian Ege
  Det Økologiske Råd, Januar 2005, Hæfte, 28 sider

  Læs/Download: Grønne indkøb betaler sig

  Samtidig med hæftet er udgivet en DVD om samme emne. Læs mere her.

 • Globale Miljøproblemer - kan løses med økonomiske virkemidler

  Globale Miljøproblemer - kan løses med økonomiske virkemidler Kun elektronisk

  Europæiske grønne skattereformer og informationen til borgerne Forfatter: Søren Dyck-Madsen

  Det Økologiske Råd 2003, Hæfte, 48 sider

  Læs/Download: Globale Miljøproblemer

 • Forslag til Grøn budgetreform

  Kun elektronisk

  Beskat ressourceforbrug og forurenende adfærd i stedet for f.eks. arbejdskraft.

  Forfatter: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd 2002, 58 sider.

  Læs/Download: Forslag til Grøn budgetreform

  Read/Download: english version

 • Betal skat på en bedre måde

  Betal skat på en bedre måde Kun elektronisk

  Forfatter: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd 2002, Folder, 4 sider

  Læs/Download: Betal skat på en bedre måde

  Read/Download: english version

 • Den grønne budgetreform i Danmark

  Kun elektronisk

  Reseach Paper no. 8/01

  Forfatter: Anders Chr. Hansen
  RUC, Finansieret af Det Økologiske Råd, 2001

  Læs/Download: Den grønne budgetreform i Danmark

 • Den grønne budgetreform i Europa

  Kun elektronisk Reseach Paper no. 17/01

  Forfatter: Anders Chr. Hansen
  RUC, Finansieret af Det Økologiske Råd, 2001

  Læs/Download: Den grønne budgetreform i Europa
 • Grønne skatter og afgifter i EU og Danmark

  Grønne skatter og afgifter i EU og Danmark Kun elektronisk

  Forfatter: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, marts 2001, Hæfte, 70 sider.

  Læs/Download: Grønne skatter og afgifter i EU og Danmark

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk