Kemikalier

 • EU & jagten på kemikalierne

  EU & jagten på kemikalierne Kun elektronisk

  ’EU og Jagten på Kemikalierne’ er et interaktivt undervisningsmateriale til gymnasieniveau – særligt egnet til brug i samfundsfag, men også i tværfaglige forløb med biologi og/eller kemi. Der er tre cases med hver sit fokusområde. Eleverne kan således arbejde med:

  1. EU’s politik for hormonforstyrrende kemikalier: Hvordan har EU indflydelse på, hvilke kemikalier der ender i din pizzabakke eller din shampoo?
  2. Plastikforurening: Hvordan arbejder EU for at få stoppet plastikforureningen af havet?
  3. Cirkulær Økonomi og brug-og-smid-væk kulturen: Hvilke løsninger skal hjælpe europæerne med at bremse det store ressourceforbrug, som lægger pres på vores miljø, klima og økonomi?

  ’EU og Jagten på Kemikalierne’ giver indblik i konkrete miljøsager, som EU arbejder med, og idéer til, hvordan man kan undersøge politiske processer og beslutninger. Sammen med en række film, links, opgaver og krydsord ruster materialet eleven til at forstå og analysere EU-lovgivning, som i sidste ende har indflydelse på vores allesammens hverdag her i Danmark.


  Forfatter: Lone Mikkelsen, Det Økologiske Råd, oktober 2017, e-bog 29 sider.

  Udgivet af: Det Økologiske Råd og Forlaget Columbus

  Find den elektroniske udgave af materialet her

  Og find e-bogen her

 • Skadelige stoffer i din hverdag – Du har ret til viden

  Skadelige stoffer i din hverdag – Du har ret til viden Kun elektronisk

  Vi omgiver os med et hav af kemikalier i vores mad, luft og ejendele. Og vi kan ikke være sikre på, at de ikke er skadelige. For selv om kemikalier er reguleret fra øverste instans i EU, så halter lovgivningen ofte.

  Denne pjece giver gode råd og fif til, hvor du som forbruger kan hente vejledning til at styre uden om de kemikalier, som EU mistænker for at være sundhedsskadelige, men som endnu ikke er forbudt. Samtidig får du et indblik i, hvordan du selv kan være direkte medvirkende til, at virksomheder i højere grad udfaser disse kemikalier og finder bedre alternativer. På sigt kan alt dette speede det politiske arbejde i Bruxelles op og føre til en strammere lovgivning.

  I guiden giver vi dig oplysninger om dine rettigheder, tommelfingerregler til at finde synderne og et par apps til mobilen, så du kan finde præcis de produkter, der mindst muligt belaster os selv og miljøet.

  Læs guiden: Skadelige stoffer i din hverdag – Du har ret til viden

  Udgivet af: Det Økologiske Råd med støttemidler fra Europa-Nævnet. Pjece 3 sider, december 2015.

 • Frisk luft og mindre kemi på børneværelset

  Frisk luft og mindre kemi på børneværelset Kun elektronisk

  Børn er særligt følsomme over for en dårlig indeluft. Resultaterne fra denne rapport peger på, at vores børn i mange tilfælde sover i et indeklima, der påvirker deres sundhed. Kemikalier, CO2, fugt og ultrafine partikler på værelset påvirker nemlig børns sundhed og trivsel.

  Projektet er udført som et pilotstudie med 17 deltagende familier, som på hvert et børneværelse har fået målt CO2, fugt, temperatur og partikler samt kemikalier i støvet. Arbejdet er udført under ledelse af Det Økologiske Råd i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (AAU), Astma-Allergi Danmark, Green Lab Brugerinnovation og Københavns Universitet.

  Download rapporten: Frisk luft og mindre kemi i børneværelset

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, september 2016
  Forfatter: Det Økologiske Råd
  Rapport, 19 sider.
  Støttet af Realdania

 • Call-for-Action Trio

  Call-for-Action Trio Kun elektronisk

  Det Økologiske Råd følger op på de tre første ’Call-for-Action’ publikationer, hvor vi opstillede forslag til forbedringer og stramninger af den europæiske kemikalielovgivning (med hovedvægt på REACH), for hvert af de tre fokusområder i projektet ’Bedre regulering af kemikalier’. De tre første publikationer omhandlede således hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og nanomaterialer.

  Som en del af afslutningen på projektet, gøres der i dette sidste ’Call-for-Action’ status over, hvad der er sket på området de seneste år, samt hvor reguleringen stadig er mangelfuld i forhold til at beskytte mennesker og miljø i tilstrækkelig grad. Vi opstiller til slut en række områder, hvor forbedringer og stramninger af den europæiske kemikalielovgivning bør igangsættes for at bevirke et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

  Dette er den fjerde "Call-for-Action" publikation udarbejdet under projektet ’Bedre regulering af kemikalier’, som er støttet af Villum Fonden. Heri laver vi en samlet vurdering af de reguleringer, som skal sikre en sikker anvendelse af kemikalier i forhold til hormonforstyrrende effekter, kombinationseffekter og skadelige effekter af nanomaterialer.

  Støttet af VILLUM FONDEN

  Af Lone Mikkelsen
  Det Økologiske Råd, Februar 2015, Hæfte, 16 sider (findes kun på engelsk)

  Download her >>

 • Farlig kemi i blodet

  Farlig kemi i blodet Kun elektronisk

  Farlig kemi i blodet er et undervisningsmateriale om ftalater, deres brug i medicinsk udstyr og deres skadevirkninger.
  Ftalater er kemiske stoffer, der bliver tilsat PVC-plast for at gøre det blødt. De kan være hormonforstyrrende og kan skade frugtbarheden, forringe mænds sædkvalitet, give adfærdsforstyrrelser, leverskader, fedme samt kræft. De er især skadelige for gravide og babyer.
  I øjeblikket er der ingen restriktioner på brugen af ftalater i medicinsk udstyr. Der findes mange ftalat-frie alternativer på markedet og der er derfor ingen grund til fortsat at bruge disse kemikalier.

  Af: Eline Aggerholm Kristensen
  Det Økologiske Råd, marts 2014, hæfte 24 sider.

   

  Undervisningsmaterialet består af en film, et undervisningshæfte og en lærervejledning.

  Filmen kan ses på Youtube:

  Lang version (17 min)

  Kort version (8 min)

  Materialet passer til undervisning på STX, HTX, sygeplejerskeuddannelsen samt på bioanalytikeruddannelsen.

  Download hæftet Farlig kemi i blodet (4,0 MB)>>

  -----

  Lærervejledningen kan læses online her:

  Lærervejledning til Farligt kemi i blodet >>

  Download lærervejledningen til Farlig kemi i blodet (4,0 MB) >>

 • Farlig kemi i blodet - lærervejledning

  Farlig kemi i blodet - lærervejledning Kun elektronisk

  Lærervejledningen indeholder følgende punkter og klæder underviseren på til et solidt fagligt forløb med Farlig kemi i blodet:

  - Pakkens formål

  - Indhold i pakken

  - Undervisning med pakken

  - Perspektivering af pakken

  - Evaluering

  - Om hormonforstyrrende ftalater

  - Mål fra Undervisningsministeriet

   

   

  Lærervejledningen kan læses her:

  Lærervejledning til Farligt kemi i blodet >>

  Download lærervejledningen til Farlig kemi i blodet (4,0 MB) >>

 • Kemikalier i EU

  Kemikalier i EU Kun elektronisk

  I EU findes der ca. 100 000 forskellige kemikalier på markedet, og alle EU-borgere bliver dagligt udsat for en kraftig kemikalie-cocktail. Mange af stofferne kan skade både mennesker og miljø. Nogle er kræftfremkaldende, andre kan påvirke hormonbalancen i kroppen på måder, vi ikke ønsker. EU’s kemikalieregulering REACH skulle fjerne en stor del af de farligste kemikalier og sikre befolkningen bedre mod de skadelige virkninger. REACH betød et stort fremskridt rent lovgivningsmæssigt, men har i praksis vist sig utilstrækkelig.
  Kemikalier i EU forklarer, hvordan EU’s kemikaliepolitik fungerer i dag, hvor den kommer til kort, og hvor der er brug for at stramme op. Hæftet hører til en serie fra Det Økologiske Råd om EUs miljøpolitik på forskellige områder. Findes kun som e-publikation.
  Af: Lone Mikkelsen og Ulla Skovsbøl (red.)
  Det Økologiske Råd, december 2013, e-publikation 16 sider.

  Støttet af Europanævnet, Energifonden,Veluxfonden og Villumfonden.

  Læs/Download: Kemikalier i EU (1.72 MB)

 • Kemikalier i politik og hverdag

  Kemikalier i politik og hverdag Kun elektronisk

  Kemikalier i politik og hverdag er en e-bog om kemikalier og den EU-baserede regulering af området giver indsigt i EU’s kemikaliepolitik REACH, hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og cocktaileffekter.

  Bogen er tænkt som undervisningsmateriale til gymnasiet og videregående uddannelser inden for sundhed, natur- og samfundsvidenskab. Den kan bruges i flere forskellige fag og kan tilpasses forskellige undervisningsforløb og studieretningsprojekter, men er også god at få forstand af for almindelige læsere med interesse for området.

  Bogen kan læses fra ende til anden, eller man kan vælge at koncentrere sig om et enkelt kapitel efter interesse og behov. De enkelte afsnit er skrevet til at kunne stå alene, men henviser til underbyggende afsnit, hvis særlige passager kræver uddybning for bedre forståelse. Du finder link til download af de enkelte kapitler på vores hjemmeside >> 

  Forfatter: Lone Mikkelsen, Det Økologiske Råd, august 2013, e-bog, 84 sider.
   

  Læs/download Kemikalier i politik og hverdag (6,72 MB)

 • Mixture toxicity Call for Action

  Mixture toxicity Call for Action Kun elektronisk

  Mixture toxicity Call-For-Action

  Det Økologiske Råd giver i dette "Call-for-Action" forslag til forbedringer og stramninger af den europæiske kemikalielovgivning (herunder bl.a. REACH og Vandrammedirektivet), på området for samvirkende effekter af kemikalier. Vi håber at kunne igangsætte en dialog med danske og europæiske politikerne, ved, med videnskabelig dokumentation, at tydeliggøre problemstillingen på området. Samvirkende effekter af kemikalier er i dag ikkeinkluderet i den europæiske kemikalielovgivning. Den eksisterende lovgivning risikovurderer kemikalier med udgangspunkt i det enkelte kemikalies virkningsmekanisme. Virkeligheden er dog desværre ikke, at vi blot udsættes for et enkelt kemikalie af gangen. Vi udsættes hver dag for en cocktail af kemikalier, og i samspil kan deres sundhedsskadelige effekter øges eller ændres. Dette medfører, at de skadelige effekter af kemikalier måske ofte undervurderes og at der dermed bliver fastsat for høje grænseværdier. Dette er det sidste "Call-for-Action" paper i en serie på tre, hvor de første to omhandler henholdsvis hormonforstyrrende stoffer og nanomaterialer.
  Støtte af VILLUM FONDEN

  Af Lone Mikkelsen
  Det Økologiske Råd, Oktober 2012, dokument, 8 sider

  Read/download Mixture Toxicity (3,06 MB)
   

 • Nanomaterials Call-For-Action

  Nanomaterials Call-For-Action Kun elektronisk

  Call-For-Action

  Det Økologiske Råd giver i dette "Call-for-Action" forslag til forbedringer og stramninger af den europæiske kemikalielovgivning (med hovedvægt på REACH), på området for nanomaterialer. Vi håber at kunne råbe de danske og europæiske politikerne op, ved, med videnskabelig dokumentation, at tydeliggøre problemstillingen på området. Nanomaterialer er i dag ikke dækket af lovgivningen på trods af risiko for skader på mennesker og miljø. Det skyldes bl.a. at nanoprodukter pga. deres ringe størrelse som regel markedsføres i for lille mængde (måles i tons pr. år pr. producent eller importør), til at de bliver omfattet af EU's krav om registrering. Dette er det andet af tre "Call-for-Action" papers, hvor det første omhandler hormonforstyrrende stoffer og det sidste kommer til at omhandle de såkaldte cocktaileffekter af kemikalier.
  Støttet af VILLUM FONDEN

  Af Lone Mikkelsen
  Det Økologiske Råd, August 2012, Hæfte, 7 sider

  Læs/download Nanomaterials (844 KB)
   

 • Farlige kemiske stoffer kan erstattes

  Farlige kemiske stoffer kan erstattes Kun elektronisk

  - udviklingen siden 2006

  Flere og flere stoffer undersøges og klassificeres som sundheds- eller miljøskadelige, og et stigende antal virksomheder og institutioner vælger at erstatte potentielt farlige stoffer – dette kaldes substitution. Substitution er gavnligt for både miljøet og mennesker, men også for dem der substituerer, da det kan pleje eller skabe et grønt image og viser innovation og en villighed til at være på forkant med udviklingen og lovgivningen. Ligesom på energiområdet kan man således også på kemiområdet kombinere bedre miljø med eksport og jobskabelse. Denne publikation følger op på vores tidligere publikation ”Farlige kemiske stoffer kan erstattes”, fra 2006. Substitutionskonceptet og EU kemikalielovgivningen REACH forklares, og danske virksomheder, der har foretaget substitution, fortæller om deres erfaringer, og hvad der er sket siden 2006. Virksomhederne har f.eks. erstattet tungmetaller, industrielle drivhusgasser samt hormonforstyrrende ftalat-blødgørere. Substitution sker dog ikke blot i Danmark, så også udenlandske eksempler er medtaget i den nye udgave. Substitution kan være en indviklet proces, og publikationen kan benyttes som inspirationskilde til virksomheder og offentlige institutioner samt som informationskilde til alle andre interesserede.
  Støttet af VILLUM FONDEN
  Af Eline Aggerholm Kristensen og Christian Ege
  Det Økologiske Råd, maj 2012, Hæfte, 60 sider

  Læs/download Farlige kemiske stoffer kan erstattes (4,2 MB)
   

 • Endocrine Disrupting Chemicals (DK)

  Endocrine Disrupting Chemicals (DK) Kun elektronisk

  Det Økologiske Råd giver i dette "Call-for-Action" forslag til forbedringer og stramninger af den europæiske kemikalielovgivning (med hovedvægt på REACH), på området for hormonforstyrrende stoffer. Vi håber at kunne råbe de danske og europæiske politikerne op, ved, med videnskabelig dokumentation, at tydeliggøre problemstillingen på området. De hormonforstyrrende stoffer er i dag ikke dækket af lovgivningen på trods af risiko for skader på mennesker og miljø. Dette er det første af tre "Call-for-Action" papers, hvor de to næste omhandler henholdsvis nanomaterialer og cocktaileffekter af kemikalier.
  Støttet af VILLUM FONDEN
  Af Lone Mikkelsen, Det Økologiske Råd, Maj 2012, 14 sider

  (Findes kun på Engelsk) Læs/download: Endocrine Disruption Chemicals (1 MB)
   

 • Fra elektronik til e-affald

  Fra elektronik til e-affald Kun elektronisk

  Undervisningshæftet belyser problemerne omkring eksport af farligt affald til ulande, her med udgangspunkt i elektronikaffald. Farlige kemiske stoffer i produkterne og de tilhørende miljø- og sundhedsmæssige problemer beskrives. Desuden præsenteres dansk og international lovgivning på området. Hvordan kan elektronikaffaldet dukke op på en losseplads i Ghana eller i Kina? Og hvad betyder det for miljøet og sundheden der, når børn og voksne på lavteknologiske værksteder og lossepladser behandler affaldet? Kan lovgivningen hindre denne transport af farligt affald?

  Af Susanne Bruun Jakobsen
  Det Økologiske Råd, Februar 2009, hæfte 32 sider

  Læs/Download: Fra elektronik til E-affald (2.59 MB) >>

  Download opgaver til hæftet: Fra elektronik til E-affald Opgaver (65.67 kB) >>

   

 • Uønskede kemikalier i byggeri – værktøjer til begrænsning

  Uønskede kemikalier i byggeri – værktøjer til begrænsning Kun elektronisk

  Anvendelsen af kemiske stoffer og produkter i byggeriet kan være til skade for både arbejdsmiljøet, det ydre miljø og for bygningens indeklima. Denne pjece belyser, hvordan bygherre, rådgiver, entreprenør og håndværker kan mindske brugen af farlige og uønskede kemikalier i byggerier. Hvilke krav bør de stille til sig selv og til de andre parter, der er involveret i byggeprocessen? Hvordan vælger man de rigtige kemiske produkter? Pjecen præsenterer 4 redskaber, der kan benyttes i arbejdet frem mod mindre kemikalieforbrugende byggerier; Dansk Kemidatabase, KEMIguiden, Svanemærkningen og Dansk Indeklimamærke.

  Af Susanne Bruun Jakobsen
  Det Økologiske Råd, Maj 2008, hæfte, 16 sider.

  Læs/Download: Uønskede kemikalier i byggeri – værktøjer til begrænsning

  Læs/download: baggrundsrapport til hæftet (maj 2009)

 • Nanopartikler, miljø og sundhed

  Nanopartikler, miljø og sundhed Kun elektronisk

  Nanomaterialer kan muligvis have skadelige effekter på miljø og sundhed, men dette er utilstrækkeligt undersøgt. Samtidig er de i praksis kun i ringe grad omfattet af EU-lovgivning om farlige stoffer.

  Af Roza Pedersen og Pia Lund Nielsen
  Det Økologiske Råd, December 2007, Hæfte, 28 sider.

  Læs/Download: Nanopartikler, miljø og sundhed

 • Kemikalier, miljø og sundhed

  Kemikalier, miljø og sundhed Kun elektronisk

  Kemikalier, miljø og sundhed – en udfordring for EU's kemikaliepolitik

  Hvordan spiller udviklingen indenfor den kemiske industri sammen med samfundet og især beskyttelsen af miljø og sundhed? Hvordan reguleres de farlige kemikalier i EU? – Dette hæfte giver på én gang et indblik i kemiens verden og kemikaliernes fordele og ulemper for samfundet– på den ene side fremmer de vores bekvemmelighed i det moderne samfund, men på den anden side kan de medføre alvorlige konsekvenser for sundhed og miljø. I dette hæfte fokuseres på de problemer, som de nye stoffer har medført og på, hvordan man politisk forsøger at håndtere disse problemer. Hæftet er beregnet til undervisning, for eksempel i tværfaglige forløb med kemi, biologi og samfundsfag på de gymnasiale uddannelser.

  Af Ewa Daniel, Tina Mose, Jacob Jornil, Jette Rank, Jørgen Jacobsen, Henrik Pedersen,Finn Bro-Rasmussen, Kristian Syberg, Christian Ege, Natasha Rasmussen og Ulla Kristine Brandt
  Det Økologiske Råd, Juni 2007, Hæfte, 40 sider

  Læs/Download: Kemikalier, miljø og sundhed

 • REACH og substitution i danske virksomheder

  REACH og substitution i danske virksomheder Kun elektronisk

  Et godt redskab for virksomheder, som vil være på forkant med opfyldelse af kravene i EU's kommende kemikaliereform. Giver en gennemgang af REACH, med vægt på substitution (erstatning) af farlige stoffer, men også klassificering, mærkning og kemikaliestyring.

  Det Økologiske Råd, December 2006, 56 sider

  Læs/Download: REACH og substitution i danske virksomheder

 • Om bromerede flammehæmmere

  Kun elektronisk

  Introduktion til problematikken omkring brug af bromerede flammehæmmere.

  Forfatter: Jørgen Jacobsen
  Det Økologiske Råd, Februar 2006, Pjece

  Læs/Download:Om bromerede flammehæmmere

 • Farlige kemiske stoffer kan erstattes

  Farlige kemiske stoffer kan erstattes Kun elektronisk

  Publikationen præsenterer nogle af de erfaringer danske virksomheder har med substitution. Den omhandler både teori og praksis og giver med sine mange eksempler indblik i, hvilke udfordringer substitution kan udgøre, men også i, hvordan disse udfordringer kan tages op. Publikationen er derfor et godt udgangspunkt for introduktion af substitutionsbegrebet på de højere læreanstalter.

  Forfatter: Rikke Lethare Nielsen og Christian Ege
  Det Økologiske Råd, Januar 2006, bog, 100 sider.
  Publikationen kan fås både på dansk og engelsk

  Læs/download: Farlige kemiske stoffer kan erstattes

  Read/Download: English version af 2. eddition

 • NGOs' five key demands to improve REACH

  NGOs' five key demands to improve REACH Kun elektronisk

  Den europæiske kemikaliereform, kaldet REACH, er blevet kraftigt udvandet gennem forhandlingsprocessen. En række NGO'ers kommer her med en række konkrete ændringsforslag til gavn for miljøet.

  April 2005, 55 sider, på engelsk/in english

  Læs/Download: NGOs' five key demands to improve REACH

 • Farlige kemiske stoffer kan erstattes

  Farlige kemiske stoffer kan erstattes Kun elektronisk

  Vil EU's kemi-reform fremme substitution?
  I dette hæfte fremlægges erfaringer fra danske brancher og virksomheder med substitution. Desuden præsenteres den nuværende helt utilstrækkelige kemikalielovgivning i EU samt forslaget til reform heraf - kaldet REACH.

  Forfatter: Christian Ege
  Det Økologiske Råd, december 2004, Hæfte, 18 sider

  Læs/Download: Farlige kemiske stoffer kan erstattes

 • EU's kemikaliereform - REACH

  EU's kemikaliereform - REACH Kun elektronisk

  Kan EU håndtere skadelige kemiske stoffer? EU's kommende kemikaliereform REACH er en historisk, vidtrækkende og kontroversiel reform, som har ført en meget omtumlet tilværelse. Hæftet giver en introduktion til reformen og beskriver hvordan bl.a. industrien, de grønne organisationer, forbrugerorganisationerne og den amerikanske regering har reageret på EU-kommissionens forslag.

  Forfatter: Sidsel Dyekjær.
  Det Økologiske Råd, maj 2004, 16 sider, illustreret.

  Læs/Download: EU's kemikaliereform - REACH

 • A toxics free future within REACH

  A toxics free future within REACH Kun elektronisk

  Hvad går EU's gennemgribende kemikaliereform ud på. Hvordan vil den gavne miljøet, sundheden og industrien.

  Forfattere: Sidsel Dyekjær, Det Økologiske Råd i samarbejde med Mats Knapp, Det Internationale Kemikaliesekretariat i Gøteborg, Line Andersen, Forbrugerrådet i Norge, Erja Heino og Jari Huhtala, Finlands Naturfredningsforening, Mette Boye, Forbrugerrådet, DK og Tryggvi Felixson, Landvernd, Island.
  Det Økologiske Råd, april 2004, 8 sider, Illustreret.

  Læs/Download: A toxics free future within REACH

 • Greening the house hold chemicals

  Download only

  Danish contribution to the REC-project “Consuming green.” Danish experiences with eco-labelling and other instruments for promoting the use of less hazardous household chemicals.

  By: Christian Ege
  The Danish Ecological Council, 2004, 23 pages

  Read/Download: Greening the house hold chemicals

 • REACH - a leap forward for industry

  REACH - a leap forward for industry Kun elektronisk

  Nordic Concerns and Benefits
  En ny undersøgelse blandt nordiske brancheorganisationer viser, at nordisk industri er neutralt eller endog positivt indstillet overfor EU's planer om ny kemikalielovgivning (REACH- reformen). Rapporten indeholder også en gennemgang af formålet med REACH og et resume af hhv. industriens og Miljø- og Forbrugerorganisationernes vigtigste kritikpunkter.

  Forfattere: Sidsel Dyekjær, Det Økologiske Råd i samarbejde med Mats Knapp, Det Internationale Kemikaliesekretariat i Gøteborg, Line Andersen, Forbrugerrådet i Norge, Erja Heino og Jari Huhtala, Finlands Naturfredningsforening, Mette Boye, Forbrugerrådet, DK og Tryggvi Felixson, Landvernd, Island.
  Det Økologiske Råd, marts 2004, 48 sider, Illustreret

  Læs/Download: REACH - a leap forward for industry

 • Kemikalier, miljø og sundhed

  Kemikalier, miljø og sundhed Kun elektronisk

  Et undervisningshæfte om hvordan udviklingen indenfor kemisk forskning og kemisk industri har spillet sammen med den samfundsmæssige udvikling. Udviklingen har skabt problemer, som beskrives ud fra udvalgte konkrete eksempler, nemlig DEHP/phthalater, MTBE, Rentolin, POP-stofferne og de bromerede flammehæmmere. En revideret udgave af hæftet er udkommet i 2007 ("Kemikalier, miljø og sundhed - en udfordring for EU´s kemikaliepolitik"), dog med andre eksempler. Derfor kan dette hæfte fra 2003 fortsat kan være interessant, hvis man ønsker historien om DEHP, MTBE, Rentolin og POP-stofferne. Hæftet kan give input til f.eks. kemi-undervisning, og til tværfaglig undervisning f.eks. mellem kemi og samfundsfag.

  Redaktion: Sidsel Dyekjær
  Det Økologiske Råd, 2003, 36 sider.

  Læs/Download: Kemikalier, miljø og sundhed

 • Kemiske stoffer i hverdagen

  Kun elektronisk

  Forfatter: Mette Boye. Indledning af Karen Gahrn.
  Fotos: Thomas Tolstrup
  Illustrationer: je+su
  Tema i Tænk+Test nr. 22, marts 2002.

  Læs/Download: Kemiske stoffer i hverdagen

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk