Energi og klima

 • Forurening fra brændefyring (folder)

  Forurening fra brændefyring (folder) Kun elektronisk

  Brændefyring er den dominerende danske forureningskilde til en lang række skadelige stoffer: Tjærestoffer, fine partikler, sodpartikler og dioxiner. Særligt forureningen med partikler giver voldsomme helbredsskader. Brændefyring står for 65% af den direkte partikeludledning.

  I denne folder kan du få et overblik over udfordringen med brændefyring.

  Folderen findes kun i elektronisk form og er lavet til hjemmeprint og uddeling i områder med brændefyring. 
  Bemærk at der både findes en folder til læsning her på siden og en i printformat, som er sat korrekt op i forhold til print og foldning

  Læs folderen: Forurening fra brændefyring

  Print folderen: Forurening fra brændefyring

  Af: Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd 2016

  Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

 • Forurening fra brændefyring

  Forurening fra brændefyring 0 DKK Ekskl. moms

  Forurening fra brændefyring er ifølge de seneste undersøgelser Danmarks mest helbredsskadelige og absolut dyreste miljøproblem. Hvert år dør omkring 500 danskere grundet forureningen fra brændefyring, mens titusinder bliver syge. De Miljøøkonomiske Vismænd vurderer, at forureningen fra brændefyring koster samfundet små 6 mia. kr årligt.

  Dette hæfte beskriver forurening fra brændefyring og de tilknyttede helbredsskader og samfundsøkonomiske omkostninger. Derudover sættes fokus på klimaeffekter fra brændefyring, og hvordan sodpartikler bidrager til global opvarmning. Endelig sættes fokus på de mange tekniske løsninger samt politiske beslutninger og lokale initiativer, der kan reducere den stærkt helbredsskadelige forurening fra brændefying.

  Hæftet findes både i en trykt og elektronisk udgave, samt på engelsk >>
  Download hæftet Forurening fra brændefyring >>

  Af: Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd 2016, 2. udgave
  Hæfte, 32 sider.

  Du kan også downloade en flyer om forurening fra brændefyring her >>


  Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

 • Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer

  Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer Findes kun elektronisk

  Det Økologiske Råd har, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, analyseret fordele og ulemper ved eksisterende og fremtidig medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen i forbindelse med bygninger. Når fordele og ulemper ved indregningsmuligheden for VE-el vejes op mod hinanden, peger det på, at et kommende BR20 bør fjerne eller væsentligt reducere muligheden for at medregne el produceret på matriklen fra totalenergikravet.

  På denne baggrund er der udarbejdet forslag til, hvordan det danske bygningsreglement kan ændres frem mod 2020 ved et bortfald af muligheden for at indregne VE-el i energirammen.

  Download hovedrapport her: Rapport

  Download bilagsrapport her: Bilagsrapport

  Download sammenfatningsrapport her: Sammenfatning

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, januar 2016
  Tekst af: Søren Dyck-Madsen og Chr. Jarby

 • At gøre det usynlige synligt

  At gøre det usynlige synligt Findes kun elektronisk

  En lang række af de problemer og daglige påvirkninger, som vi mennesker er udsat for, er umiddelbart usynlige for os. Det gælder fx klimaforandringer generelt, men også størrelser i vores boligere som energiforbrug, CO2-niveau, skadelige partikler, radon, mangler i varmeisoleringen m.fl.. Der er samtidig en klar tendens til, at mennesker først handler på problemer, når vi kan se dem helt konkret. I notatet giver Det Økologiske Råd en række konkrete eksempler på, hvordan usynlige problemer i boliger og bygninger kan gøres synlige, og dermed nemmere at gøre noget ved.

  Download notatet: At gøre det usynlige synligt

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, oktober 2016 
  Forfattere: Søren Dyck-Madsen og Christian Jarby
  Notat, 66 sider

 • Frisk luft og mindre kemi på børneværelset

  Frisk luft og mindre kemi på børneværelset Kun elektronisk

  Børn er særligt følsomme over for en dårlig indeluft. Resultaterne fra denne rapport peger på, at vores børn i mange tilfælde sover i et indeklima, der påvirker deres sundhed. Kemikalier, CO2, fugt og ultrafine partikler på værelset påvirker nemlig børns sundhed og trivsel.

  Projektet er udført som et pilotstudie med 17 deltagende familier, som på hvert et børneværelse har fået målt CO2, fugt, temperatur og partikler samt kemikalier i støvet. Arbejdet er udført under ledelse af Det Økologiske Råd i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (AAU), Astma-Allergi Danmark, Green Lab Brugerinnovation og Københavns Universitet.

  Download rapporten: Frisk luft og mindre kemi i børneværelset

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, september 2016
  Forfatter: Det Økologiske Råd
  Rapport, 19 sider.
  Støttet af Realdania

 • Energibesparelser i handels- og servicesektoren

  Energibesparelser i handels- og servicesektoren Findes kun elektronisk

  Københavns Kommunes Grønne Erhverv har en målsætning om at nedbringe elforbruget fra kommunens ca. 12.000 handels- og sevicevirksomheder med 20% frem mod 2025. Det skal gøres ved at bruge markedet som driver. Det Økologiske Råd har evalueret seks udviklingsprojekter for Grønne Erhverv.

  Produceret for: Københavns Kommune, Grønne Erhverv 

  Forfatter: Christian Jarby, Lisa Bay og Sarah Vincentzen, Det Økologiske Råd

  Det Økologiske Råd, april 2016, Rapport, 53 s.

  Læs/download: Energibesparelser i handels- og servicesektoren

   

 • Den Store Energiomstilling

  Den Store Energiomstilling findes kun elektronisk

  Undervisningshæftet Den Store Energiomstilling forklarer på en let forståelig og fagligt velfunderet måde, hvorfor det er nødvendigt at omstille energisystemet til vedvarende energi, hvad det kræver teknologisk og strukturelt, og hvilke barrierer der er for omstillingen. Hæftet er målrettet elever i alment gymnasium og på HTX og kan bruges i både samfundsfag, fysik, naturgeografi og biologi i gymnasiet samt i fagene samfundsfag, fysik, teknologi og innovation på HTX. 

  Af: Ulla Skovsbøl, Trine Seidelin Hagen, Christian Jarby og Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, marts 2015, e-hæfte, 33 sider. 

  Støttet af Energifonden og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

  Download hæftet Den Store Energiomstilling her >> (12 MB)

  Download også: Forslag til gruppearbejde og opgaver >>

  I forbindelse med undervisningshæftet har Det Økologiske Råd produceret en 12 minutter lang inspirationsfilm, der kan anvendes som optakt til et undervisningsforløb om den nødvendige omlægning af energiforsyningen. Filmen følger en gruppe unge på HTX i Sønderborg igennem en innovations- og erkendelsesproces, hvor de får øjnene op for, hvad Den Store Energiomstilling er, og hvorfor den er nødvendig. 

  Du finder inspirationsfilmen på YouTube her >>

 • Kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer...

  Kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer... Findes kun elektronisk

  I forbindelse med opstart af et nyt Energisparesekretariatet for energibesparelser i erhvervslivet i Energistyrelsen, bad styrelsen Det Økologiske Råd om at afdække, hvilke og hvor mange aktiviteter kommunerne har i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Undersøgelsen, blev gennemført som telefoninterview i perioden december 2014 til januar 2015.

  Download/læs publikationen >>

  Forfatter: Det Økologiske Råd, januar 2015, e-publikation: 30 sider.

 • Forsyningssikkerheden i det danske el-system

  Forsyningssikkerheden i det danske el-system Kun elektronisk/download

  Danmark er ikke længere selvforsynende med strøm og må hver uge importere el fra udlandet. Det betyder et større afhængighedsforhold til vores nabolande og en reduktion af forsyningssikkerheden, men det er langt fra sikkert, at vores naboerne vil stå til rådighed for at løse vores udfordringer med el-produktionen. Der er derfor behov for at gentænke forsyningssikkerheden.

  Dette notat skal informere og inspirere de danske beslutningstagere til at agere. Her opstilles bl.a. en række forslag til initiativer på 10 centrale områder med betydning for udviklingen af den danske forsyningssikkerhed.

  Af: Søren Dyck-Madsen og Chr. Jarby
  Det Økologiske Råd, november 2014, e-publikation 21 sider.

  Notatet er udarbejdet med støtte fra Energifonden.

  Læs/download: Forsyningssikkerheden i det danske el-system >>

 • Varmepumper til boligopvarmning

  Varmepumper til boligopvarmning kun elektronisk/download

  - potentialer, muligheder og barrierer

  Det går ikke hurtigt nok med at få varmepumper ind i boligerne. Denne publikation analyserer det nuværende varmepumpemarked, beskriver barrierer for udbredelsen og giver anbefalinger til, hvad der kan styrke udbredelsen.

  Af: Christian Jarby
  Det Økologiske Råd, oktober 2014, e-publikation 23 sider.

  Notatet er udarbejdet med støtte fra Energifonden.

  Læs/Download: Varmepumper til boligopvarmning (6,9MB)

 • Energibesparelser i SMV'er

  Energibesparelser i SMV'er Findes kun elektronisk

  Der er et stort uudnyttet potentiale for at spare energi i de små og mellemstore virksomheder, men indtil videre er de blevet overset i den almindelige energispareindsats.
  Denne publikation kortlægger sparepotentialet og de barrierer, der forhindrer, at det bliver udnyttet. Vi giver i publikationen endvidere 10 forslag til initiativer, der kan overvinde disse barrierer.

  Hæftet findes kun i en elektronisk udgave.

  Af: Christian Jarby og Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, april 2014, e-publikation 18 sider.

  Notatet er udarbejdet med støtte fra Energifonden.

  Læs/Download: Energibesparelser i små og mellemstore virksomheder (659 kB)

 • Energi & Klima i EU

  Energi & Klima i EU Findes kun elektronisk

  Energi & klima i EU EU står over for store udfordringer, hvis målsætningen om at skære 80-95 pct. af CO2-udledningen frem mod 2050 skal blive virkelighed. Skal det lykkes, må medlemslandene udfase kul, gas og olie næsten fuldstændigt i løbet af de kommende tre årtier, satse massivt på vedvarende energi og blive langt bedre til at udnytte energien effektivt.
  Energi & klima i EU giver overblik over udfordringerne og forklarer, hvordan EU’s klima- og energipolitik fungerer i dag, hvor den kommer til kort, og hvor der er brug for at stramme op. Hæftet er del af en serie om miljøpolitik i EU. Det henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU-forhold.

  Af: Martin Bøndergaard, Søren Dyck-Madsen, Jeppe Juul og Ulla Skovsbøl (red.)
  Det Økologiske Råd, december 2013, e-publikation 16 sider. Støttet af Europanævnet og Energifonden

  Læs/Download: Klima & Energi i EU (2,2 MB)

 • Bæredygtig energiudnyttelse af biomasse

  Bæredygtig energiudnyttelse af biomasse Kun elektronisk
  Det Økologiske Råd har i en del år arbejdet med udnyttelse af bioenergi – såvel fast biomasse som flydende biobrændstoffer og biogas. Da der er mange principielle aspekter i dette, har vi fundet behov for at udsende et princippapir.
   
  Skrevet af Christian Ege, Martin Bøndergaard, Bo Normander og Kåre Press Kristensen
  Det Økologiske Råd, april 2013, notat, 16 sider.
   
 • EcoDesign

  EcoDesign Kun elektronisk

  Nyt hæfte om hvordan produkter gøres mere energieffektive, som følge af EU's ecodesign-direktiv, der bl.a. stiller bindende krav til maksimalt energiforbrug i en nu lang række produkter. Direktivet har afgørende betydning for EU's energieffektivitet og for opfyldelsen af EU's klimamål. Læs om processen bag, om produkter og fremtidige forbedringer.

  Af Jeppe Juul
  Det Økologiske Råd, marts 2012, Hæfte, 20 sider

  Læs/download EcoDesign (2,3 MB)
   

 • Klimaforandringer rammer også din asiatiske nabo

  Klimaforandringer rammer også din asiatiske nabo Kun elektronisk

  din asiatiske nabo
  - En rejse fra nord til syd i Indien og ved den Bengalske Bugt i Bangladesh

  Sætter fokus på klimaforandringer i Indien og Bangladesh. Monsunen bliver kraftigere og mere ustabil, det mærker bønderne på landet allerede, for nogle får det fatale konsekvenser. I byerne vokser middelklassen, og Indiens efterspørgsel efter energi forventes at blive fem-doblet inden 2050. Den indiske regering forsøger at imødegå klimaforandringer, men det er en kæmpe udfordring at balancere en udvikling, der både skal være skabe social og økonomisk vækst og samtidig reducere CO2-udledninger. Forfatterne har rejst i Indien og talt med bønder, forskere, miljø- og udviklingsorganisationer og erhvervslivet og sætter fokus på nogle af de tiltag, som de og regeringen har taget, f.eks. dyrkning af tørris, bæredygtigt byggeri, energieffektivitet, klimatilpasning m.m.

  Undervisningshæfte til gymnasiet målrettet samfundsfag og geografi, samt folkeoplysning

  Af Jette Hagensen og Tina Læbel
  Det Økologiske Råd, november 2011, Hæfte, 32 sider

  Læs/download Klimaforandringer (4 MB)
   

 • Klimavenlige energiløsninger - udgave 2011

  Klimavenlige energiløsninger - udgave 2011 Kun elektronisk

  Hæftet er en revideret og udbygget udgave af tilsvarende hæfte fra 2010. Særligt er tilføjet anbefalinger for el-biler og bionaturgas. Hæftet giver anbefalinger til alle forbrugere af energi om, hvilke handler de med fordel kan gennemføre for klima og mere vedvarende energi. Og advarer mod handlinger, som i virkeligheden ikke har noget ekstra effekt.


  Forfatter: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, september 2011
  Hæfte 28 sider A4


  Læs/Download: Klimavenlige Energiløsninger(3.78 MB)

 • Tilbagevisning af Energistyrelsens kritik af "Klima på Kredit"

  Tilbagevisning af Energistyrelsens kritik af "Klima på Kredit" Findes kun elektronisk

  Energistyrelsens kontor for CDM og JI projekter kritiserede uberettiget 92-gruppens rapport "Klima på Kredit" for at indeholde fejl og mangler. Denne rapport gennemgår Energistyrelsens fejlagtige kritik punkt for punkt og giver et korrekt svar fra 92-gruppen herpå.

  Udgiver 92-gruppen
  Juni 2011, Skrift 12 sider

  Læs/Download: Tilbagevisning kritik (0,74 MB)

 • Klima på Kredit

  Klima på Kredit Findes kun elektronisk

  Gennemgang af CDM-projekter, som Danmark bruger for at skaffe klimakreditter, så reduktioner af klimagasudledninger ikke behøver at foretages i Danmark. Gennemgangen påpeger, at den danske anvendelse af disse kreditter er stærkt kritisabel.

  Udgiver: 92-gruppen
  Juni 2011, Rapport, 63 sider.

  Læs/Download: Klima på Kredit (3,94 MB)

 • Strøm med klimavalg

  Notat - Findes kun elektronisk

  For at give forbrugerne klart bedre muligheder for at vælge strømprodukter med klimavalg er der nu udarbejdet en branchedeklaration for disse strømprodukter. Deklarationen omfatter tre hovedtyper af strømprodukter: Strøm med annulering af CO2 udledninger, Strøm med ekstrabetaling til udbygning med VE og strøm med køb af oprindelsescertifikater fra produceret strøm fra VE-anlag. Deklarationen satter minimumskrav til strømprodukterne, stiller krav om korrekte effekt-beskrivelser og stiller krav til dokumentationen. El-handlerne har forpligtet sig til at følge deklarationen.

  Branchedeklarationen er udarbejdet af: Dansk Energi, Energistyrelsen, Energinet.dk, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd, December 2009

  Læs/download: Deklarering Stroem Klimavalg (61.71 kB)

 • Kommunernes muligheder – energi og klima

  Kommunernes muligheder – energi og klima Findes kun elektronisk

  Hæftet sætter fokus på de udfordringer kommunerne står i på energi- og klimaområdet og kommer med en række lidt anderledes forslag til, hvad man kan gøre i kommunerne for at reducere energiforbruget og udslip af drivhusgasser. Det handler bl.a. om samarbejdsmuligheder og hvordan man får tingene til at ske, og kommer hele vejen rundt om planlægning, byggeri, transport, energiforsyning, landbrug og grønne indkøb.

  Forfattere: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen
  Det Økologiske Råd, November 2009, hæfte, 56 sider.

  Læs/download: Kommunernes muligheder – energi og klima (2.1 MB)

 • Den globale opvarmning

  Den globale opvarmning Kun elektronisk

  Hæftet beskriver årsagerne til og konsekvenserne af klimaforandringerne såvel som klimapolitik globalt, i EU og i Danmark. Det påvises hvordan klimaforandringerne kan forebygges via vedvarende energi og besparelser. Dette kræver såvel politiske indgreb som en engageret befolkning.

  Forfattere: Trine Bang Hansen, Asbjørn Wejdling, Philipp von Hessberg og Christian Ege.
  Det Økologiske Råd, September 2009. 52 sider.

  Læs/download: Den Global Opvarmning (2.89 MB)

 • Individuelle CO2-kvoter

  Findes kun elektronisk

  Beskrivelse af forslag til at lave en retfærdig fordeling af CO2-udledning globalt set, samt forslag til individuelle kvoter, som kunne muliggøre en samlet tildeling til den enkelte borger ift. såvel el- og varmeforbrug som transport, kost m.v.

  Forfatter: Sara Vincentzen
  December 2007, Notat, 16 sider

  Læs/Download: Individuelle CO2-kvoter

 • Barriers and Recommendations for Development

  only electronic

  Barriers and Recommendations for Development of Joint Implementation (JI) in End-use Energy Efficiency Projects in the Residential Sector

  Main report Ukraine and Romania

  Det Økologiske Råd, November 2006

  Læs/Download: Barriers and Recommendations

 • Barriers and Recommendations for Development

  Barriers and Recommendations for Development only electronic

  Barriers and Recommendations for Development of Joint Implementation (JI) in End-use Energy Efficiency Projects in the Residential Sector

  Country Report ROMANIA

  Det Økologiske Råd, November 2006

  Læs/Download: Barriers and Recommendations

 • Barriers and Recommendations for Development

  only electronic

  Barriers and Recommendations for Development of Joint Implementation (JI) in End-use Energy Efficiency Projects in the Residential Sector

  Country Report UKRAINE

  Det Økologiske Råd, November 2006

  Læs/Download: Barriers and Recommendations

 • EU’s energipolitik

  EU’s energipolitik Kun elektronisk

  - et bud på at modvirke klimaforandringerne?
  Debatpakke til ungdomsuddannelser, energi- og klimadelen.
  Verden står over for store problemer med global opvarmning, ørkendannelse, kraftigere orkaner og ekstrem regn samt dramatiske påvirkninger af dyre- og planteliv. EU kan med sin energipolitik spille en væsentlig rolle i løsningen af disse problemer. Dette hæfte om EU’s energi- og klimapolitik gennemgår disse spørgsmål og sigter mod at skabe en spændende undervisning med tovejs-kommunikation, hvor elevernes nysgerrighed og kundskaber øges.

  Forfatter: Henning Güldenstein
  Det Økologiske Råd, marts 2006 Hæfte, 28 sider

  Læs/Download: EU’s energipolitik - et bud på at modvirke klimaforandringerne?

 • Analyse af danske JI og CDM projekter - baggrundsrapport

  Analyse af danske JI og CDM projekter - baggrundsrapport Findes kun elektronisk

  I februar 2003 fremlagde regeringen en ny dansk klimastrategi for Danmark. En omkostningseffektiv klimastrategi brød med mange års progressiv energi- og klimapolitik til fordel for en storstilet anvendelse af Kyoto-protokollens fleksible mekanismer. 92-gruppens klimagruppe besluttede derfor at se nærmere på regeringens brug af Joint Implementation (JI) i Øst- og Centraleuropa og Clean Development Mechanisms (CDM) i udviklingslandene projekter.

  Forfattere: Dina Aaager Zimling og Mette Nedergaard
  92-gruppen, oktober 2005, Rapport, 31 sider

  Læs/Download: Analyse af danske JI og CDM projekter - baggrundsrapport

 • For meget fokus på penge og for lidt miljø

  For meget fokus på penge og for lidt miljø Findes kun elektronisk

  – Analyse af Danmarks JI og CDM projekter Øjvind Hesselagers rapport på baggrund af 92-gruppens analyse af Danmarks klimaprojekter i udlandet.

  Forfatter: Øjvind Hesselager
  92-gruppen, oktober 2005, Rapport, 15 sider

  Læs/Download: For meget fokus på penge og for lidt miljø

 • Orientering og rapport fra den internationale konference

  Findes kun elektronisk

  Orientering og rapport fra den internationale konference "Energy Intelligence for Europe" i København 23. sept. 2005
  Rapporten belyser de ulige konkurrenceforhold til fordel for a-kraft frem for bæredygtige energiformer. Rapporten konkluderer, at den danske regring bør arbejde for en reform af Euraton-traktaten. Orientering og rapport

  Læs/Download: Orientering og rapport fra den internationale konference "Energy Intelligence for Europe"

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk