Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger
Findes kun elektronisk

Hæftet er rettet mod byggeriets parter, større bygherrer, beslutningstagere m.fl. Det har til formål at fremme energirigtige renoveringer. Det samler en række fakta om bygninger og deres energiforbrug og om eksisterende virkemidler for energirigtige renoveringer
· beskriver de mange barrierer, som modvirker energirigtige renoveringer
· opstiller en række forslag til, hvordan disse barrierer kan overvindes
· beskriver en række danske og udenlandske eksempler på energirenoveringer med forskelligt ambitionsniveau
· fremlægger en række anbefalinger til nødvendige tiltag for at skubbe gang i ambitiøse energirenoveringer af eksisterende bygninger.

Forfattere: Søren Dyck-Madsen, Rie Øhlenschlæger og Lene Okholm
Det Økologiske Råd, September 2006, støttet af ELFOR’s energisparepulje

Læs/Download: Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk