26 forslag til fremme af energibesparelser i boliger

26 forslag til fremme af energibesparelser i boliger
Kun elektronisk

Hæftet angiver konkrete forslag til lovændringer m.v., som kan fjerne barrierer for energibesparelser i boliger. Der er stort behov for en forstærket indsats. Energiforbruget i bygninger udgør næsten halvdelen af det samlede danske energiforbrug og koster virksomheder og forbrugere 50 mia. kr/år. Der er beregnet et besparelsespotentiale på ca. 30% med kendt teknologi i eksisterende bygninger og yderligere 30% ved videreudvikling af løsninger. En række af forslagene i hæftet retter sig særligt mod etageboliger, mens andre er ligeså relevante for parcelhuse. Endelig er enkelte også relevante for kontorer og offentlige institutioner.

Af Johan Nielsen
Det Økologiske Råd, august 2007, Brochure, 24 sider

Læs/Download: 26 forslag til fremme af energibesparelser i boliger

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk