Trafik og klima – hvad Infrastrukturkommissionen overså

Trafik og klima – hvad Infrastrukturkommissionen overså
Kun elektronisk

Der er en række miljø- og sundheds belastninger knyttet til trafikken. Vi vil her sætte hovedfokus på klimapåvirkning, men der er også partikelforurening og anden luftforurening, støj og arealbeslaglæggelse. Det er muligt at kombinere tiltag, der løser flere af disse problemer – f.eks. vil elbiler fjerne den sundhedsskadelige forurening og stærkt reducere CO2-udledningen – såfremt der anvendes el produceret ved hjælp af vedvarende energi. Tiltag til trafikbegrænsning kan både reducere forureningen og antallet af trafikulykker.

Af Johan Nielsen og Christian Ege
Det Økologiske Råd, januar 2008, hæfte, 50 sider

Læs/Download: Trafik og klima – hvad Infrastrukturkommissionen overså

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk