Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter

Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter
Kun elektronisk

Invasive planter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed på jorden. I Danmark er det bl.a. Kæmpe-Bjørneklo, Rynket Rose, Japansk Pileurt, Kæmpe-Pileurt, Sildig Gyldenris, Kanadisk Gyldenris og Glansbladet Hæg, der kvæler de naturligt hjemmehørende planter og forringer de landskabelige og rekreative værdier. Det er derfor vigtigt at bekæmpe dem og forebygge at de spredes yderligere.
Det Økologiske Råd sætter med dette hæfte fokus på de invasive plantearters trussel mod Danmarks natur og rekreative værdier og på vore muligheder for at bekæmpe dem.Vi foreslår, at der hurtigst muligt vedtages en strategi, hvor myndigheder, natur- og miljøforeninger, landboforeninger og grundejerforeninger samt interesserede borgere går sammen om at bekæmpe de invasive planter for både at minimere de naturmæssige skader og de økonomiske omkostninger.

Af Hans Nielsen
Det Økologiske Råd, juni 2007, Hæfte, 48 sider

Læs/Download: Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk