Individuelle CO2-kvoter

Findes kun elektronisk

Beskrivelse af forslag til at lave en retfærdig fordeling af CO2-udledning globalt set, samt forslag til individuelle kvoter, som kunne muliggøre en samlet tildeling til den enkelte borger ift. såvel el- og varmeforbrug som transport, kost m.v.

Forfatter: Sara Vincentzen
December 2007, Notat, 16 sider

Læs/Download: Individuelle CO2-kvoter

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk