Kampen om EU-støtten - Rækker pengene i Landdistriktsprogrammet?

Kampen om EU-støtten - Rækker pengene i Landdistriktsprogrammet?
Kun elektronisk

Siden 2005 er en gradvist stigende andel af EU’s landbrugsstøtte blevet anvendt under Landdistrikts-programmet (LDP). En stor del af pengene her går til at mindske landbrugets negative påvirkning af natur og miljø. Blandt andet bliver støtten brugt til at fremme økologisk drift, miljøteknologiske løsninger i stalde, vådområder, skovrejsning, afgræsning og pleje af græsarealer med et højt naturindhold.

Og der er stort behov for pengene: Danmark skal levere via Naturplaner og Vandplaner, og inden længe skal der også handles for at mindske landbrugets klimapåvirkning. Samtidig sker der en radikal omlægning af den måde, vi bruger pengene: Frem mod 2019 indføres en mere målrettet regulering, hvor der i højere grad sættes ind på de arealer, hvor der er størst effekt og vi får mest miljø for pengene.

Med den seneste reform af EU’s landbrugspolitik er det muligt for medlemsstaterne at overføre flere penge til Landdistriktsprogrammet. Danmark besluttede at overføre 5-7% ekstra midler – i sommeren 2017 er der mulighed for at træffe beslutning om endnu flere penge til Landdistriktsprogrammet.

Dette hæfte afdækker behovet for flere midler i Landdistriktsprogrammet. Hæftet præsenterer megen af den viden, som blev præsenteret på to konferencer, afholdt af Det Økologiske Råd og Økologisk Landsforening i december 2016 i Århus og i København.

Læs mere om konferencerne her

Udgivet af Det Økologiske Råd, januar 2017
Forfattere: Leif Bach Jørgensen, Linn Meilvang og Karen Oxenbøll
e-hæfte, 24 sider
Støttet af Europanævnet (Pulje-C)

Læs/download e-hæfte

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk