Forurening fra brændefyring (folder)

Forurening fra brændefyring (folder)
Kun elektronisk

Brændefyring er den dominerende danske forureningskilde til en lang række skadelige stoffer: Tjærestoffer, fine partikler, sodpartikler og dioxiner. Særligt forureningen med partikler giver voldsomme helbredsskader. Brændefyring står for 65% af den direkte partikeludledning.

I denne folder kan du få et overblik over udfordringen med brændefyring.

Folderen findes kun i elektronisk form og er lavet til hjemmeprint og uddeling i områder med brændefyring. 
Bemærk at der både findes en folder til læsning her på siden og en i printformat, som er sat korrekt op i forhold til print og foldning

Læs folderen: Forurening fra brændefyring

Print folderen: Forurening fra brændefyring

Af: Kåre Press-Kristensen
Det Økologiske Råd 2016

Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk