Forurening fra brændefyring

Forurening fra brændefyring
0 DKK Ekskl. moms

Forurening fra brændefyring er ifølge de seneste undersøgelser Danmarks mest helbredsskadelige og absolut dyreste miljøproblem. Hvert år dør omkring 500 danskere grundet forureningen fra brændefyring, mens titusinder bliver syge. De Miljøøkonomiske Vismænd vurderer, at forureningen fra brændefyring koster samfundet små 6 mia. kr årligt.

Dette hæfte beskriver forurening fra brændefyring og de tilknyttede helbredsskader og samfundsøkonomiske omkostninger. Derudover sættes fokus på klimaeffekter fra brændefyring, og hvordan sodpartikler bidrager til global opvarmning. Endelig sættes fokus på de mange tekniske løsninger samt politiske beslutninger og lokale initiativer, der kan reducere den stærkt helbredsskadelige forurening fra brændefying.

Hæftet findes både i en trykt og elektronisk udgave, samt på engelsk >>
Download hæftet Forurening fra brændefyring >>

Af: Kåre Press-Kristensen
Det Økologiske Råd 2016, 2. udgave
Hæfte, 32 sider.

Du kan også downloade en flyer om forurening fra brændefyring her >>


Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk