Hvordan brødføder vi verden?

Hvordan brødføder vi verden?
Kun elektronisk

Det Økologiske Råd og Envice står bag et nyt hæfte om, hvordan vi sikrer mad til alle, nu og i fremtiden. Der er behov for bæredygtige udvikling - både i vores rige del af verden og for smålandbrug i udviklingslandene. Hæftet lægger op til debat gennem en række temaer om sult og fattigdom, under- og fejlernæring, kampen om vand og land, sojadyrkning, kødforbrug og FN’s Globale Udviklingsmål.
Hæftet er en del af et undervisningsmateriale til gymnasier, men er velegnet til alle med interesse for emnet.

Yderligere materiale for elever og vejledning til lærere kan findes på Columbus' hjemmeside.

Udgivet af Columbus september 2016
Forfattere: Jette Hagensen og Leif Bach Jørgensen
Hæfte, 32 sider
Støttet af Danidas oplysningsbevilling.
Læs/download

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk