Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer

Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer
Findes kun elektronisk

Det Økologiske Råd har, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, analyseret fordele og ulemper ved eksisterende og fremtidig medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen i forbindelse med bygninger. Når fordele og ulemper ved indregningsmuligheden for VE-el vejes op mod hinanden, peger det på, at et kommende BR20 bør fjerne eller væsentligt reducere muligheden for at medregne el produceret på matriklen fra totalenergikravet.

På denne baggrund er der udarbejdet forslag til, hvordan det danske bygningsreglement kan ændres frem mod 2020 ved et bortfald af muligheden for at indregne VE-el i energirammen.

Download hovedrapport her: Rapport

Download bilagsrapport her: Bilagsrapport

Download sammenfatningsrapport her: Sammenfatning

Udgivet af: Det Økologiske Råd, januar 2016
Tekst af: Søren Dyck-Madsen og Chr. Jarby

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk