Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg

Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg
Kun elektronisk

Af: Leif Bach Jøgensen, Lone Mikkelsen og Christian Ege

Udgivet af Det Økologiske Råd, september 2015, Hovedrapport 24 sider

Læs/Download: 

Hovedrapport: Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg >>

·      Bilagsrapport: Vurdering af stoffer

·      Bilagsrapport: Interessentanalyse og workshop KOD til biogas

·      Bilagsrapport: Arealer til spredning

·      Bilag: Notat om anvendelse af digestat fra organisk dagrenovation

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk