Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark

Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark
Kun elektronisk

Hovedrapport.

Denne rapport er resultat af projektet Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark, hvis formål er at bidrage med nye visioner og mål for landbruget i Danmark frem mod 2050. 

Rapporten præsenterer via fire forskellige scenarier, ligeværdige helhedsbilleder (scenarier) af mulige fremtider for landbruget i Danmark. Scenarierne har hver for sig fokus på forskellige former for bæredygtighed. De er udviklet, så de til en vis grad er komplementære mht. graden af integration af miljøhensynene i produktionen og vægtningen mellem jordbrugsproduktion og andre hensyn til landskab, miljø og samfund. De fire scenarier er: Grøn Vækst, By og Land, Det Biobaserede Samfund og En rig natur.

Yderligere projektmateriale kan findes på projektets hjemmeside: www.fremtidenslandbrug.dk

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og fagfolk og kommunikationsmedarbejdere ved Det Økologiske Råd.

Rapporten er udgivet med støtte fra Velux Fonden

Udgivet af Det Økologiske Råd, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, 2015, Rapport, 160 sider

Download Hovedrapporten: Scenarier for fremtidens landbrug >> 

Se også: Særnummer af Global Økologi >>
- et særtryk med 24 siders tema om Fremtidens landbrug

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk