Call-for-Action Trio

Call-for-Action Trio
Kun elektronisk

Det Økologiske Råd følger op på de tre første ’Call-for-Action’ publikationer, hvor vi opstillede forslag til forbedringer og stramninger af den europæiske kemikalielovgivning (med hovedvægt på REACH), for hvert af de tre fokusområder i projektet ’Bedre regulering af kemikalier’. De tre første publikationer omhandlede således hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og nanomaterialer.

Som en del af afslutningen på projektet, gøres der i dette sidste ’Call-for-Action’ status over, hvad der er sket på området de seneste år, samt hvor reguleringen stadig er mangelfuld i forhold til at beskytte mennesker og miljø i tilstrækkelig grad. Vi opstiller til slut en række områder, hvor forbedringer og stramninger af den europæiske kemikalielovgivning bør igangsættes for at bevirke et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Dette er den fjerde "Call-for-Action" publikation udarbejdet under projektet ’Bedre regulering af kemikalier’, som er støttet af Villum Fonden. Heri laver vi en samlet vurdering af de reguleringer, som skal sikre en sikker anvendelse af kemikalier i forhold til hormonforstyrrende effekter, kombinationseffekter og skadelige effekter af nanomaterialer.

Støttet af VILLUM FONDEN

Af Lone Mikkelsen
Det Økologiske Råd, Februar 2015, Hæfte, 16 sider (findes kun på engelsk)

Download her >>

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk