Det åbne land

Det åbne land
findes kun elektronisk

Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel for udvikling i andre.

Mange huse på landet står tomme og er i så dårlig bygningsmæssig stand, at de bør nedrives.
I dette notat kommer vi med med anbefalinger til en række initiativer, krav og lovændringer, som kan fremme bolig-oprydningen i det åbne land og forbedre processen for en energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse.

Notatet findes kun i elektronisk udgave.

Af: Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd, maj 2014, notat 21 sider.

Læs/Download: Det åbne land - Udvikling kræver oprydning (2,2 MB)

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk