Luftkvalitet i EU

Luftkvalitet i EU
Kun elektronisk

Luftforureningen er et af de største og dyreste miljøproblemer i EU, som rent samfundsøkonomisk påfører medlemslandene store omkostninger. Der findes teknologier, som kan reducere luftforureningen markant, og det er rigtig god samfundsøkonomi at bruge dem. Alligevel går det alt for langsomt med at løse problemerne.
Luftkvalitet i EU forklarer, hvordan EU’s regulering af luftforureningen fungerer, og hvor den kommer til kort. Hæftet gennemgår desuden en række tekniske muligheder for at løse problemerne og giver anbefalinger til, hvordan EU kan effektivisere lovgivningen. Hæftet er del af en serie om miljøpolitik i EU. Det henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU-forhold.
Af: Kåre Press-Kristensen og Ulla Skovsbøl (red.)
Det Økologiske Råd, december 2013, e-publikation 16 sider.

Støttet af Europanævnet, Soot Free for the Climate og Clean Air Europe (EU LIFE)

Læs/Download: Luftkvalitet i EU (1,86 MB)

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk