Kemikalier i EU

Kemikalier i EU
Kun elektronisk

I EU findes der ca. 100 000 forskellige kemikalier på markedet, og alle EU-borgere bliver dagligt udsat for en kraftig kemikalie-cocktail. Mange af stofferne kan skade både mennesker og miljø. Nogle er kræftfremkaldende, andre kan påvirke hormonbalancen i kroppen på måder, vi ikke ønsker. EU’s kemikalieregulering REACH skulle fjerne en stor del af de farligste kemikalier og sikre befolkningen bedre mod de skadelige virkninger. REACH betød et stort fremskridt rent lovgivningsmæssigt, men har i praksis vist sig utilstrækkelig.
Kemikalier i EU forklarer, hvordan EU’s kemikaliepolitik fungerer i dag, hvor den kommer til kort, og hvor der er brug for at stramme op. Hæftet hører til en serie fra Det Økologiske Råd om EUs miljøpolitik på forskellige områder. Findes kun som e-publikation.
Af: Lone Mikkelsen og Ulla Skovsbøl (red.)
Det Økologiske Råd, december 2013, e-publikation 16 sider.

Støttet af Europanævnet, Energifonden,Veluxfonden og Villumfonden.

Læs/Download: Kemikalier i EU (1.72 MB)

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk