En halvering af energiforbruget i danske bygninger frem mod 2050

En halvering af energiforbruget i danske bygninger frem mod 2050
Findes kun elektronisk

Notatet ’En halvering af energiforbruget i danske bygninger frem mod 2050’ beskriver nogle tendenser og indsatser på området for bygningsrenovering, som skal tages alvorligt, hvis den danske omstilling til et fossilfrit samfund 100 % baseret på vedvarende energi senest i 2050 skal ske på den for samfundet mest omkostningseffektive måde. For en effektiv renovering af vores bygninger er en afgørende faktor for billiggørelsen.

Der peges bl.a. på fokus på kvalitetsforbedringer og økonomiske fordele, som drivkraft for renoveringer. Derudover er der beskrevet 8 forslag til en forbedret indsats for en omkostningseffektiv bygningsrenovering frem mod 2050.

Forfatter: Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd, november 2013, notat/e-bog, 24 sider.
 

Læs/download: En halvering af energiforbruget i danske bygninger frem mod 2050 (0,86 MB)

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk