Energieffektivt byggeri - Pixibog

Energieffektivt byggeri  - Pixibog
Findes kun elektronisk

Energieffektivt byggeri - Vidensgrundlag for partnerskabet EnergiBYG – Pixibog.

Pixi-bogen er udarbejdet på baggrund af baggrundsrapporten, som analyserer rammebetingelser og fremlægger en lang række forslag til mulige markedspotentialer for energieffektivisering af eksisterende bygninger. Udarbejdelsen af rapporten er sket for partnerskabet EnergiBYG, bestående af DI Byggematerialer, Dansk Byggeri, DI energiindustrien, DANSKE ARK, FRI og TEKNIQ med støtte fra EUDP. Pixi-bogen er udarbejdet som arbejdsgrundlag for indledende workshop for interesserede virksomheder den 23.3.09.

Forfattere: Ole Michael Jensen, Statens Byggeforsknings institut og Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd, marts 2009, 30 sider

Læs/download: Energibyg Pixi (795.83 kB)

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk