Air Pollution in Airports

Air Pollution in Airports
Kun elektronisk

Publikationen findes på engelsk, tysk, fransk og spansk.
This publication can be downloaded in English, German, French and Spanish

Luftforurening med ultrafine partikler i lufthavne er et overset arbejdsmiljøproblem. På globalt plan kan forureningen påvirke op mod en million ansatte. Denne publikation dokumenterer medarbejdernes eksponering for luftforurening i lufthavne. Målingerne fra danske lufthavne udgør et helt unikt studie i international særklasse. De dokumenterer, at en stor gruppe ansatte i Københavns Lufthavn i gennemsnit indånder 2-3 gange så mange skadelige ultrafine udstødningspartikler over en arbejdsdag, som hvis de arbejdede på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden. Da der forsat ikke eksisterer luftkvalitetskrav eller arbejdsmiljøgrænseværdier for ultrafine partikler er der ingen lufthavne (eller andre arbejdspladser), der rutinemæssigt måler forureningen. 

Air pollution with ultrafine particles in airports presents an overlooked problem.Globally, the pollution could affect 1 million employees. This publication documents that employees in airports are exposed to pollution at work, and includes analysis of unique data from Danish airports. 

Af Kåre Press-Kristensen
Det Økologiske Råd, April 2012, Hæfte, 28 sider

Download Air Pollution in Airport - English version
Download Air Pollution in Airport - German version
Download Air Pollution in Airport - French version
Download Air Pollution in Airport - Spanish version

 

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk