Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes
Kun elektronisk

- udviklingen siden 2006

Flere og flere stoffer undersøges og klassificeres som sundheds- eller miljøskadelige, og et stigende antal virksomheder og institutioner vælger at erstatte potentielt farlige stoffer – dette kaldes substitution. Substitution er gavnligt for både miljøet og mennesker, men også for dem der substituerer, da det kan pleje eller skabe et grønt image og viser innovation og en villighed til at være på forkant med udviklingen og lovgivningen. Ligesom på energiområdet kan man således også på kemiområdet kombinere bedre miljø med eksport og jobskabelse. Denne publikation følger op på vores tidligere publikation ”Farlige kemiske stoffer kan erstattes”, fra 2006. Substitutionskonceptet og EU kemikalielovgivningen REACH forklares, og danske virksomheder, der har foretaget substitution, fortæller om deres erfaringer, og hvad der er sket siden 2006. Virksomhederne har f.eks. erstattet tungmetaller, industrielle drivhusgasser samt hormonforstyrrende ftalat-blødgørere. Substitution sker dog ikke blot i Danmark, så også udenlandske eksempler er medtaget i den nye udgave. Substitution kan være en indviklet proces, og publikationen kan benyttes som inspirationskilde til virksomheder og offentlige institutioner samt som informationskilde til alle andre interesserede.
Støttet af VILLUM FONDEN
Af Eline Aggerholm Kristensen og Christian Ege
Det Økologiske Råd, maj 2012, Hæfte, 60 sider

Læs/download Farlige kemiske stoffer kan erstattes (4,2 MB)
 

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk