Grøn jobskabelse

Grøn jobskabelse
Kun elektronisk

– en win-win strategi

Der er meget store muligheder for jobskabelse via grønne omlægninger. Hæftet her har fokus på skabelsen af job ved en grøn omstilling i relation til energibesparelser i bygninger, vindmøller, elbiler, cykling samt kloakering og vand i byen. Den grønne omstilling kommer dog ikke af sig selv - det kræver anvendelse af effektive virkemidler. Der er opstillet konkrete forslag som f.eks. grønne afgifter, tilskud eller afgiftsfritagelser – forslag som tilskynder til grøn omstilling og vækst i en økonomisk krisetid og bl.a. kan indgå i en grøn skattereform. Disse kan bruges aktivt i undervisningen for at konkretisere brugen af økonomiske virkemidler i praksis og fremme studerendes forudsætninger for at deltage i samfundsdebatten. Hæftet henvender sig til gymnasieelever i 3.g i samfundsfag og geografi eller til tværfaglige studieretningsopgaver – og – projekter. Det kan også anvendes til elever i 2.g og på HF, som har gennemgået en almen introduktion til økonomi. I slutningen af hvert kapitel er der elevspørgsmål, som kan bruges som oplæg til en diskussion.

Af Anne-Mette Wehmüller
Det Økologiske Råd, maj 2012, Hæfte, 48 sider

Læs/download Grøn Jobskabelse (3,8 MB)
 

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk