Kød med omtanke

Kød med omtanke
Kun elektronisk

Forbruget af kød er firedoblet siden 1960 på globalt plan og forventes at stige med yderligere 50 % de næste 50 år. Den voksende kødproduktion har store konsekvenser for miljø, natur og klima, både fordi en voksende foderproduktion konkurrerer med arealer til bl.a. natur, og fordi der er en stor udledning af næringsstoffer og drivhusgasser fra bl.a. husdyrgødning, som forurener vand og jord og øger drivhuseffekten. I undervisningshæftet lægges op til debat om hvordan vi kan brødføde verdens voksende befolkning på en klima-, miljø- og etisk ansvarlig måde.

Undervisningshæfte til gymnasiet målrettet samfundsfag og geografi, samt folkeoplysning

Af Jette Hagensen
Det Økologiske Råd, august 2011, Hæfte, 28 sider

Læs/download Kød med omtanke (2,78 MB)
 

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk