Jordfrugtbarhed og bioenergi

Jordfrugtbarhed og bioenergi
Kun elektronisk

Biomasse, og dermed organisk kulstof, spiller en afgørende rolle ved at bevare eller øge frugtbarheden, når den bliver tilført jorden. Halm og gylle må ikke betragtes affaldsprodukter- de er værdifulde kilder til energiproduktionen, og de indeholder samtidig næringsstoffer, som bør recirkuleres, og kulstof, som også har stor betydning for jorden. Rapporten ser på, hvorledes kulstoftabet ved fjernelse af halm fra planteavlsbrugene kan kompenseres, og det diskuteres, om der kan ydes økonomisk støtte til kulstoflagring fx via EU's landbrugsstøtteordning.

Forfatter: Vibeke Ærø Hansen.
Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 36 sider.

Læs/Download: Jordfrugtbarhed og bioenergi (1,34 MB)

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk