Biomasse og bioenergi

Biomasse og bioenergi
Kun elektronisk

Fra at være en lige så stor udleder af klimagasser som transportsektoren, kan landbruget blive en del af løsningen på klimaproblematikken. Men der er brug for intelligente og effektive løsninger i en verden af begrænsede ressourcer. Rækker jorden både til dyrkning af fødevarer til en voksende befolkning og til dyrkning af energiafgrøder? Og hvilke afgrøder og hvilke teknologier kan give de største energiudbytter? For landbruget er det - med rette - udsigten til nye forretningspotentialer, der er drivkraften. Men der er brug for nogle klare signaler om hvilken vej vi skal.

Forfatter: Leif Bach Jørgensen.
Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 46 sider.

Læs/Download: Biomasse og bioenergi (1,50 MB)

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk