Det højteknologiske landbrug - plantebeskyttelse

Det højteknologiske landbrug - plantebeskyttelse
Kun elektronisk

Anvendelsen af pesticiderne har medvirket til en kraftig tilbagegang for det vilde plante- og dyreliv. Der er derfor behov for en ny strategi, der er effektiv overfor de tabsgivende ukrudtsarter, men beskytter beskytte de mange plante- og dyrearter, der ikke medfører væsentlige udbyttetab eller endog kan medvirke til at øge høstudbyttet. I rapporten beskrives f.eks. Injektionssprøjter, GPS og registrerings- og plantegenkendelse som grundlag for den selektive bekæmpelse.

Forfatter: Hans Nielsen.
Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 13 sider.

Læs/Download: Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere >>

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk