Det højteknologiske landbrug - næringsstoffer

Det højteknologiske landbrug - næringsstoffer
Kun elektronisk

Det er muligt med højteknologi at opnå endog meget store reduktioner i ammoniakfordampning og i tab af nitrat og fosfor, hvilket kan have positive effekter i forhold til natur, klima og dyrevelfærd. Landbruget har nemlig endnu ikke for alvor taget de højteknologier i anvendelse, der kan være med til at løse landbrugets miljøproblemer, som f.eks. luftrensnings- og separeringsteknikker.

Forfatter: Hans Nielsen.
Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 52 sider.

Læs/Download: Reduktion af tabet af næringsstoffer >>

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk