Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes
Kun elektronisk

Vil EU's kemi-reform fremme substitution?
I dette hæfte fremlægges erfaringer fra danske brancher og virksomheder med substitution. Desuden præsenteres den nuværende helt utilstrækkelige kemikalielovgivning i EU samt forslaget til reform heraf - kaldet REACH.

Forfatter: Christian Ege
Det Økologiske Råd, december 2004, Hæfte, 18 sider

Læs/Download: Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk