Vandrammedirektivet - vejen til et bedre vandmiljø

Vandrammedirektivet - vejen til et bedre vandmiljø
Kun elektronisk

Vandrammedirektivet forpligter EU-landene til at sikre mindst en god tilstand i alle deres vandløb, søer og kystvande samt alt deres grundvand senest i 2015. Undersøgelser viser, at over 50 % af vandløbene, 75 % af søerne, alle kystvandene og ca. 50 % af grundvandet i Danmark ikke vil kunne opfylde vandrammedirektivets krav i 2015. Der skal derfor i de kommende år træffes beslutning om, hvordan kravene skal opfyldes, og hvordan forureningen fra især landbruget skal reduceres. Det Økologiske Råd sætter med dette hæfte fokus på vandrammedirektivets bestemmelser og på dets gennemførelse i den danske lovgivning. Og der sættes fokus på, hvordan borgere og interesseorganisationer i en række høringsfaser kan få indflydelse på, hvor høj miljøkvaliteten skal være i de enkelte vandområder, og i hvilket omfang virkemidlerne både skal skabe en god vandkvalitet, en værdifuld natur og store rekreative værdier.

Forfatter: Hans Nielsen
Det Økologiske Råd, november 2007, Hæfte, 50 sider

Læs/Download: Vandrammedirektivet - vejen til et bedre vandmiljø

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk