Velkommen til Det Økologiske Råds webshop

Her kan du:

 • Downloade eller bestille vores gratis, faglige publikationer (du betaler kun for evt forsendelse) 
 • Købe et medlemskab af Det Økologiske Råd eller et abonnement på Global Økologi
 • Støtte vores arbejde med enkeltbidrag

Har du spørgsmål eller oplever du problemer med din bestilling/betaling, så kontakt os på mail: info@ecocouncil.dk eller tlf: +45 33150977.

 

Nyeste publikationer:

 • Kampen om EU-støtten - Rækker pengene i Landdistriktsprogrammet?

  Kampen om EU-støtten - Rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Kun elektronisk

  Siden 2005 er en gradvist stigende andel af EU’s landbrugsstøtte blevet anvendt under Landdistrikts-programmet (LDP). En stor del af pengene her går til at mindske landbrugets negative påvirkning af natur og miljø. Blandt andet bliver støtten brugt til at fremme økologisk drift, miljøteknologiske løsninger i stalde, vådområder, skovrejsning, afgræsning og pleje af græsarealer med et højt naturindhold.

  Og der er stort behov for pengene: Danmark skal levere via Naturplaner og Vandplaner, og inden længe skal der også handles for at mindske landbrugets klimapåvirkning. Samtidig sker der en radikal omlægning af den måde, vi bruger pengene: Frem mod 2019 indføres en mere målrettet regulering, hvor der i højere grad sættes ind på de arealer, hvor der er størst effekt og vi får mest miljø for pengene.

  Med den seneste reform af EU’s landbrugspolitik er det muligt for medlemsstaterne at overføre flere penge til Landdistriktsprogrammet. Danmark besluttede at overføre 5-7% ekstra midler – i sommeren 2017 er der mulighed for at træffe beslutning om endnu flere penge til Landdistriktsprogrammet.

  Dette hæfte afdækker behovet for flere midler i Landdistriktsprogrammet. Hæftet præsenterer megen af den viden, som blev præsenteret på to konferencer, afholdt af Det Økologiske Råd og Økologisk Landsforening i december 2016 i Århus og i København.

  Læs mere om konferencerne her

  Udgivet af Det Økologiske Råd, januar 2017
  Forfattere: Leif Bach Jørgensen, Linn Meilvang og Karen Oxenbøll
  e-hæfte, 24 sider
  Støttet af Europanævnet (Pulje-C)

  Læs/download e-hæfte

 • Forurening fra brændefyring (folder)

  Forurening fra brændefyring (folder) Kun elektronisk

  Brændefyring er den dominerende danske forureningskilde til en lang række skadelige stoffer: Tjærestoffer, fine partikler, sodpartikler og dioxiner. Særligt forureningen med partikler giver voldsomme helbredsskader. Brændefyring står for 65% af den direkte partikeludledning.

  I denne folder kan du få et overblik over udfordringen med brændefyring.

  Folderen findes kun i elektronisk form og er lavet til hjemmeprint og uddeling i områder med brændefyring. 
  Bemærk at der både findes en folder til læsning her på siden og en i printformat, som er sat korrekt op i forhold til print og foldning

  Læs folderen: Forurening fra brændefyring

  Print folderen: Forurening fra brændefyring

  Af: Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd 2016

  Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

 • Pollution from residential burning (pamphlet)

  Pollution from residential burning (pamphlet) Only avaliable electronically

  Residential burning in small stoves and boilers is a dominating source of mant toxic air pollutants: Fine particles, soot particles, dioxins, tar compounds and volatile organic compounds. PArticles are the main cause o fmorbidity and premature mortality related to air pollution. Residential burning (mainly wood) causes more than half of the total soot particle emission in the EU.

  This pamphlet gives you an overview of the challenge posed by residential burning.

  The pamphlet is only available electronically, and is intended for print and for distribution in areas with residential burning.

  Below you can download a version for online/on screen reading and a version for print with the set up for print and folding.  

  Read the pamphlet: Pollution from residential burning

  Download pamphlet for print: Pollution from residential burning 

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk