Velkommen til Det Økologiske Råds webshop

Her kan du:

 • Downloade eller bestile vores gratis, faglige publikationer (du betaler kun for evt forsendelse) 
 • Købe et medlemskab af Det Økologiske Råd eller et abonnement på Global Økologi
 • Støtte vores arbejde med enkeltbidrag

Har du spørgsmål eller oplever du problemer med din bestilling/betaling, så kontakt os på mail: info@ecocouncil.dk eller tlf: +45 33150977.

 

Nyeste publikationer:

 • At gøre det usynlige synligt

  At gøre det usynlige synligt 0 DKK Ekskl. moms

  En lang række af de problemer og daglige påvirkninger, som vi mennesker er udsat for, er umiddelbart usynlige for os. Det gælder fx klimaforandringer generelt, men også størrelser i vores boligere som energiforbrug, CO2-niveau, skadelige partikler, radon, mangler i varmeisoleringen m.fl.. Der er samtidig en klar tendens til, at mennesker først handler på problemer, når vi kan se dem helt konkret. I notatet giver Det Økologiske Råd en række konkrete eksempler på, hvordan usynlige problemer i boliger og bygninger kan gøres synlige, og dermed nemmere at gøre noget ved.

  Download notatet: At gøre det usynlige synligt

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, oktober 2016 
  Forfattere: Søren Dyck-Madsen og Christian Jarby
  Notat, 66 sider

 • Hvordan brødføder vi verden?

  Hvordan brødføder vi verden? Findes kun elektronisk

  Det Økologiske Råd og Envice står bag et nyt hæfte om, hvordan vi sikrer mad til alle, nu og i fremtiden. Der er behov for bæredygtige udvikling - både i vores rige del af verden og for smålandbrug i udviklingslandene. Hæftet lægger op til debat gennem en række temaer om sult og fattigdom, under- og fejlernæring, kampen om vand og land, sojadyrkning, kødforbrug og FN’s Globale Udviklingsmål.
  Hæftet er en del af et undervisningsmateriale til gymnasier, men er velegnet til alle med interesse for emnet.

  Yderligere materiale for elever og vejledning til lærere kan findes på Columbus' hjemmeside.

  Udgivet af Columbus september 2016
  Forfattere: Jette Hagensen og Leif Bach Jørgensen
  Hæfte, 32 sider
  Støttet af Danidas oplysningsbevilling.
  Læs/download

 • Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer

  Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer Findes kun elektronisk

  Det Økologiske Råd har, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, analyseret fordele og ulemper ved eksisterende og fremtidig medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen i forbindelse med bygninger. Når fordele og ulemper ved indregningsmuligheden for VE-el vejes op mod hinanden, peger det på, at et kommende BR20 bør fjerne eller væsentligt reducere muligheden for at medregne el produceret på matriklen fra totalenergikravet.

  På denne baggrund er der udarbejdet forslag til, hvordan det danske bygningsreglement kan ændres frem mod 2020 ved et bortfald af muligheden for at indregne VE-el i energirammen.

  Download hovedrapport her: Rapport

  Download bilagsrapport her: Bilagsrapport

  Download sammenfatningsrapport her: Sammenfatning

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, januar 2016
  Tekst af: Søren Dyck-Madsen og Chr. Jarby

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk